Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förhandsbedömning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bedömning
Definition: (enligt SoL:) bedömning av om en nämnd ska inleda en utredning eller inte
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Innan en utredning inleds görs en bedömning om de förhållanden som kommit till nämndens kännedom genom anmälan eller på annat sätt än genom ansökan om bistånd kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning