Socialstyrelsen

Termbanken


Term: typhändelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: riskanalys
Definition: påhittad händelse av bestämd omfattning och med bestämd konsekvens
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Typhändelser används bl.a. vid simulering, övning, riskanalys och utvärdering av insatser.
Ämnesområde: Katastrofmedicin