Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patientsäkerhetsarbete
Termstatus: rekommenderad
Jämför: patientsäkerhet
Definition: del av en vårdgivares systematiska kvalitetsarbete som syftar till skydd mot vårdskada
Beslutad: Senast beslutad 2017
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Uppmärksamhetsinformation