Socialstyrelsen

Termbanken


Term: MF-protokoll
Termstatus: rekommenderad
Jämför: faderskapsutredning
Definition: protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna inte är sambor eller om de är sambor och omständigheter har framkommit som ifrågasätter faderskapet
Beslutad: Senast beslutad 2007
Ämnesområde: Handläggning