Socialstyrelsen

Termbanken


Term: Ä-protokoll
Termstatus: rekommenderad
Jämför: faderskapsutredning
Definition: protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om det ifrågasätts att mannen i äktenskapet är far till barnet
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Ä-protokoll upprättas alltid tillsammans med MF- eller S-protokoll.
Ämnesområde: Handläggning