Socialstyrelsen

Termbanken


Term: handikapp
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas.
Synonymer: funktionsnedsättning
funktionshinder
Definition: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.
Ämnesområde: Vård och omsorg