Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förhandsbesked
Termstatus: rekommenderad
Jämför: beslutsmeddelande
Definition: (enligt LSS:) beslut eller bindande besked om den enskildes rätt till insatser från den kommun där den enskilde har för avsikt att bosätta sig
Beslutad: Beslutad 2011
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Handläggning