Socialstyrelsen

Termbanken


Term: handikapp
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas.
Synonymer: funktionshinder
funktionsnedsättning
Definition: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.
Ämnesområde: Vård och omsorg