Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patientsäkerhet
Termstatus: rekommenderad
Definition: skydd mot vårdskada
Beslutad: Senast beslutad 2017
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Uppmärksamhetsinformation