Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ambulans
Termstatus: rekommenderad
Jämför: akutbil
Definition: transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Ambulanser är försedda med medicinteknisk utrustning och bemannade med hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning.

En ambulans är ett specialutrustat transportmedel för sjuktransport på väg, i vatten eller i luften.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård