Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ambulanssjukvård
Termstatus: rekommenderad
Definition: hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård