Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prio 2
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prio 1
prio 3
Definition: (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta men inte livshotande symtom
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård