Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prio 3
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prio 1
prio 2
Definition: (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård