Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hämtplats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ilastningsplats
Definition: (inom ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk beredskap:) plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Katastrofmedicin