Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prio 1
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prio 3
prio 2
Definition: (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta livshotande symtom
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Vid svåra olycksfall bedöms patienten alltid ha akuta livshotande symtom.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård