Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sjuktransport
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sjuktransportorganisation
Definition: se under anmärkning till sjuktransportorganisation
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård