Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: MAS
Definition: sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun
Beslutad: Senast beslutad 2008
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller