Socialstyrelsen

Termbanken


Term: MAS
Termstatus: tillåten
Synonymer: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Definition: sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun
Beslutad: Senast beslutad 2008
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller