Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hemtjänst
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
Definition: bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Med service avses här t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.

Med personlig omvårdnad avses här de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering (t.ex. viss ledsagning) eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet (bl.a. genom kvälls- och nattpatrull).

I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare.

Den enskilde kan få hemtjänst även i t.ex. fritidsbostad.
Diagram: Insatser
Hemtjänst
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Soctjnst.pdf
Ämnesområde: Insatser