Socialstyrelsen

Termbanken


Term: farligt ämne
Termstatus: rekommenderad
Jämför: C-händelse
RN-händelse
Definition: ämne vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper innebär en fara för människa eller miljö
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Ibland används CBRN som samlingsnamn för farliga ämnen. C =Chemical; B = Biological; R = Radiological; N = Nuclear.
Ämnesområde: Katastrofmedicin