Socialstyrelsen

Termbanken


Term: larmoperatör
Termstatus: rekommenderad
Jämför: larmcentral
Definition: person på larmcentral som tar emot larm, bedömer och prioriterar behov av hjälpinsatser eller vidarebefordrar larm till berörda instanser
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Exempel på berörda instanser är polis, hälso- och sjukvård eller räddningstjänst.

Larmoperatörer är hälso- och sjukvårdspersonal i de fall de handlägger sjukvårdsärenden.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård