Socialstyrelsen

Termbanken


Term: riskområde
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skadeområde
skadeplats
kall zon
varm zon
het zon
Synonymer: riskzon
Definition: område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Riskområde kan t.ex. avgränsas vid explosionsrisk, kemiska utsläpp eller radioaktiva utsläpp. Riskområdet består av het och/eller varm zon.
Ämnesområde: Katastrofmedicin