Socialstyrelsen

Termbanken


Term: riskzon
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen riskzon är avrådd som synonym för detta begrepp.
Synonymer: riskområde
Definition: område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Riskområde kan t.ex. avgränsas vid explosionsrisk, kemiska utsläpp eller radioaktiva utsläpp. Riskområdet består av het och/eller varm zon.
Ämnesområde: Katastrofmedicin