Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sanering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personsanering
farligt ämne
Definition: åtgärd för att avlägsna farligt ämne från person, miljö eller egendom
Beslutad: Senast beslutad 2008
Ämnesområde: Katastrofmedicin