Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personsaneringsenhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skadeområde
sanering
Definition: enhet med utrustning som är avsedd för sanering av personer
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Enheten kan vara en fast saneringsenhet på sjukhus alternativt en mobil saneringsenhet som upprättas i ett skadeområde eller utanför ett sjukhus.
Ämnesområde: Katastrofmedicin