Socialstyrelsen

Termbanken


Term: korttidsvistelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: korttidstillsyn
LSS-insats
Definition: LSS-insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Korttidsvistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse eller som kortare kurs m.m.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser