Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bostadsanpassning
Termstatus: rekommenderad
Definition: behovsprövad anpassning av en ordinär bostads fasta funktioner för att bibehålla eller öka självständighet för en person med funktionsnedsättning
Beslutad: Senast beslutad 2015
Anmärkning: Bostadsanpassning kan göras i eller i anslutning till bostaden.
Begreppet är knutet till lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Ämnesområde: Insatser