Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ADL
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: ADL står för aktiviteter i det dagliga livet och är ett instrument som används för att bedöma en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter.
Ämnesområde: Socialtjänst