Socialstyrelsen

Termbanken


Term: daglig verksamhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personkrets
dagverksamhet
LSS-insats
Definition: LSS-insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning
Beslutad: Senast beslutad 2016
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser