Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förmynderskap
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förmyndare
vårdnadshavare
Synonymer: förmyndarskap
Definition: förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person
Källa till definition: Juridikens termer 1988
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Roller