Socialstyrelsen

Termbanken


Term: S-protokoll
Termstatus: rekommenderad
Jämför: faderskapsutredning
Definition: protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras gemensamma eller kommit till genom assisterad befruktning och inga omständigheter har framkommit som ifrågasätter faderskapet
Beslutad: Senast beslutad 2009
Ämnesområde: Handläggning