Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ohälsa
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälsa
Definition: brister i hälsa
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Ohälsa används ofta övergripande som i uttrycken psykisk ohälsa, fysisk ohälsa om brister i hälsa på befolkningsnivå, till exempel ”den psykiska ohälsan minskar i en viss åldersgrupp”.
Ämnesområde: Vård och omsorg