Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hemort
Termstatus: avrådd
Kommentar: Hemort är en avrådd term för detta begrepp.
Synonymer: folkbokföringsförsamling
Definition: den församling där den enskilde är folkbokförd
Beslutad: Senast beslutad 2009
Anmärkning: Registreras med hjälp av förteckningen Rikets indelningar, utgiven av Statistiska centralbyrån. De två första siffrorna avser län, nästa två kommun och de två sista församling.

I cancerregistrets variabelbeskrivning avser hemort patientens folkbokföringsförsamling vid diagnostillfället. Registreras som ovan.
Ämnesområde: Personuppgifter