Socialstyrelsen

Termbanken


Term: AIP
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: AIP står för apotekens inköpspris.
Ämnesområde: Läkemedel