Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosrecept
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dospatient
Synonymer: ordinationskort
ordinationsunderlag
Definition: förteckning över alla förskrivningar för en dospatient
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Dosreceptet är en receptblankett som är fastställd och godkänd av Läkemedelsverket och ska användas vid förskrivning av dosdispenserade läkemedel.

Läkemedel som inte kan dosförpackas, t.ex. flytande läkemedel, levereras i sin originalförpackning. Dosreceptet kan användas för dosexpedition av läkemedel, hjälpmedel och vissa handelsvaror.

De tidigare använda termerna ordinationskort och ordinationsunderlag byttes mot dosrecept i Läkemedelsverkets receptföreskrifter från 2002.
Ämnesområde: Läkemedel