Socialstyrelsen

Termbanken


Term: humanläkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: veterinärmedicinskt läkemedel
Definition: läkemedel avsett för människor
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Humanläkemedel har en upp till 7-ställig ATC-kod där det första tecknet är A-V. ATC-koder som börjar på Q är reserverade för veterinärmedicinska läkemedel.

Humanläkemedel kan även förskrivas till djur.
Ämnesområde: Läkemedel