Socialstyrelsen

Termbanken


Term: särskilt läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Särskilda läkemedel är en grupp läkemedel för vilka receptförfalskningsrisk föreligger.

Särskilda läkemedel kan bara förskrivas på särskild receptblankett.
Ämnesområde: Läkemedel