Socialstyrelsen

Termbanken


Term: varuidentitet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: varunummer
NPL-pack-ID
NPL-ID
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) unikt nummer för identifiering av viss läkemedelsvara eller förbrukningsartikel, som används vid lagring och hantering av läkemedelsuppgifter
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Varuidentitet har inom läkemedelsstatistiken använts mellan 1976 och 2009 för identifiering av läkemedelsvaror och förbrukningsartiklar.

Varuidentitet återanvänds aldrig. Varuidentitet är ett 6-siffrigt nummer.
Ämnesområde: Läkemedel