Socialstyrelsen

Termbanken


Term: varunummer
Termstatus: rekommenderad
Jämför: varuidentitet
NPL-pack-ID
NPL-ID
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) samnordiskt nummer för identifiering av läkemedelsvara eller förbrukningsartikel
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Varunumret är 6-siffrigt. Varunummer är inte unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika förpackningar, t.ex. parallellimport. Varunummer trycks på förpackningen.
Ämnesområde: Läkemedel