Socialstyrelsen

Termbanken


Term: veterinärmedicinskt läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: humanläkemedel
Synonymer: djurläkemedel
Definition: läkemedel avsett för djur
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Veterinärmedicinska läkemedel har en upp till 8-ställig ATC-kod och första tecknet är Q.

ATC-kod: QA-QV
Ämnesområde: Läkemedel