Socialstyrelsen

Termbanken


Term: djurläkemedel
Termstatus: tillåten
Synonymer: veterinärmedicinskt läkemedel
Definition: läkemedel avsett för djur
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Veterinärmedicinska läkemedel har en upp till 8-ställig ATC-kod och första tecknet är Q.

ATC-kod: QA-QV
Ämnesområde: Läkemedel