Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vissa utvärtes läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: VUM
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Vissa utvärtes läkemedel (VUM) är avsedda för egenvård av enklare sjukdomstillstånd hos människor eller djur där den eller de aktiva beståndsdelarna har en väletablerad användning med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal och som kommenteras i Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:19) om godkännande av vissa utvärtes läkemedel för försäljning.

Försäljning av VUM är inte begränsad till apotek.
Ämnesområde: Läkemedel