Socialstyrelsen

Termbanken


Term: genomförandeplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: (inom socialtjänsten:) vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov.

Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer