Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kroppsfunktioner
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kroppsstrukturer
Definition: kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner
Källa till definition: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vård och omsorg