Socialstyrelsen

Termbanken


Term: diagnos
Termstatus: rekommenderad
Jämför: diagnoskod
Definition: bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
Beslutad: Senast beslutad 2011
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård