Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordination
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning
ordinatör
Definition: beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Exempel på ordinationer: läkemedelsbehandling och andra typer av behandlingar, specialkost, fysisk aktivitet.

Termen ordination används även om den åtgärd som ordinerats.

Den person som ordinerar benämns ordinatör.
Ämnesområde: Läkemedel