Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ex tempore-beredning
Termstatus: tillåten
Synonymer: extemporeberedning
extemporeläkemedel
Definition: läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning
Beslutad: Senast beslutad 2011
Ämnesområde: Läkemedel