Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskrivning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ordination
förskrivare
Definition: utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Senast beslutad 2015
Anmärkning: Notera att begreppet skiljer sig från begreppet förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet.

En person behörig att förskriva kallas förskrivare.

Termen förskrivning kan även stå för själva resultatet av att förskriva. För detta begrepp används, framför allt inom apoteksverksamhet, även termen expeditionsunderlag eller expedieringsunderlag.
Ämnesområde: Läkemedel