Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kroppsstrukturer
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kroppsfunktioner
Definition: kroppens anatomiska delar
Källa till definition: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vård och omsorg