Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelspost
Termstatus: rekommenderad
Jämför: expedieringsdel
Definition: se under anmärkning till expedieringsdel
Beslutad: Senast beslutad 2011
Ämnesområde: Läkemedel